Following expiry of its lease, Rose Cottage Riding School is closed until further notice

 

A warm welcome to Rose Cottage Riding School

Rose Cottage makes a lovely settingKate Mc Dermott has been involved with horses most of her life. She grew up in Lancashire but started her working life in Hertfordshire where, for eighteen years, she was teacher and later yard and riding school manageress for a large Equestrian Centre.  Since her marriage to a local Donegal man and moving here she has been responsible for setting up two successful riding school businesses. A lady of great experience and skill, she has that rare ability - to teach and motivate riders of all ages and experience.

We have the horses to cater for all ages and experience in riding.  It is a policy of the School that, where possible, riders will get experience on more than one horse so that their overall riding skills may be enhanced as a result.

Riders coming for Group lessons are carefully assessed before being allocated a horse suitable for them and they will be encouraged to develop their riding skills within their allocated group by developing their skills with others.

Experienced riders can ride on this beachPrivate lessons can be arranged to provide instruction on particular issues or to provide an opportunity for improvement away from the group approach. Hacking out is encouraged in order to provide greater interest and experience and the beaches of Trawbreaga bay are only a few minutes away, offering as they do, exhilarating opportunities for cantering on sand and in the shallows.

Our horses are trained in the English style but for those more used to Western riding and especially for those on holiday who might wish to experience English riding but would feel more secure in a Western saddle, we can, offer the use of Western tack. Western tack can also sometimes be useful for real beginners since it allows a novice to develop balance independently of learning the basics of riding.

New riders have a leader for safetyWe provide tuition for children from four years of age. Tuition for younger riders is always first conducted on horses which are led by a handler. We also have some horses which are suitable for use within the riding for the disabled programme.

We have a pony riders group for children and for adults wishing to obtain supervised tuition and experience in handling horses, we offer stable management and equitation skills courses; particularly those which lead to AIRE qualifications.  Of necessity these are tailored to a person’s specific needs and advice should be sought first regarding what might be the best approach.

All customers at Rose Cottage Riding School are required to wear approved standard riding helmets when in the vicinity of any horse. We also recommend the use of body protection where appropriate. Please be sure to ask for advice regarding the protection that would be the most suitable for you and/or for your child.

Our web site is very picture oriented and it shows a lot about our approach to horses and to teaching riding.  We believe we offer the best riding experience in the Malin area and hope we might soon be of service to you.

 

 

IMPORTANT

Following expiry of its lease, Rose Cottage Riding School is closed

 

 

 

Céad fáilte chuig Scoil Mharcaíochta "Rose Cottage"

Cé nach bhfuil muid féin fós in ann Gaeilge a labhairt, ba mhaith linn an láithreán gréasáin seo againne a chur faoi bhráid na ndaoine a bhfuil Gaeilge acu. Seo anois cuntas gearr ar Scoil Mharcaíochta "Rose Cottage".

Bhí Kate Mc Dermott ag gabháil le capaill an chuid is mó dá saol. D'éirigh sí aníos i Lancashire ach thosaigh sí ar a saol oibre i Hertfordshire, áit ina raibh sí ina múinteoir, agus ina dhiaidh sin ina bainisteoir ar chlós agus ar scoil mharcaíochta ar feadh ocht mbliana déag i lárionad mór marcaíochta.  Tá sí pósta le Conallach agus tar éis di aistriú anseo, bhí sí freagrach as dhá scoil mharcaíochta a chur ar bun go rathúil. Tá mór-chleachtadh agus ard-scileanna aici agus ina theannta san, tá féith neamhchoitianta inti marcaigh, de gach aois agus ar leibhéil éagsúla cleachtaidh, a mhúineadh agus a spreagadh.

Rose Cottage riders on a charity hackTá na capaill againn le freastal d'óg is d'aois agus le freastal ar réimse mór cleachtaidh sa mharcaiocht  Tá é de bheartas ag an Scoil, comh fada agus is féidir, go mbeidh cleachtadh ag gach marcach ar níos mó ná capall amháin ar mhaithe lena scileanna marcaiochta go léir a fheabhsú de réir a chéile dá bharr.

Nuair a thagann marcaigh le haghaidh grúpcheachtanna déantar measúnú cúramach orthu araon roimh capaill oiriúnacha a leithdháileadh orthu. Déanfar iad a spreagadh chun a gcuid scileanna marcaíochta a fhorbairt i bhfochair a chéile.

D'fhéadfaí ceachtanna príobháideacha a shocrú chun teagasc ar shaincheisteanna a sholáthair nó chun deis dul chun cinn a sholáthair taobh amuigh de chur chuige an ghrúpa. Spreagtar na marcaigh falaireacht a dhéanamh ar chapall chun níos mó suime agus níos mó cleachtaidh a sholáthair dóibh. Níl tránna na Trá Bréige ach achar gearr uainn, agus is ann atá deiseanna chun dul ar cheantar ar ghaineamh agus sa tanalacht.

A lesson in progressTá ár gcapall oilte sa stíl Sasanach ach d'fhéadfaí úsáíd trealaimh Iartharaigh a sholáthair dóibh siúd a bhfuil cleachtadh níos mó acu ar mharcaíocht Iartharach agus go mórmhór dóibh siúd ar saoire a bhfuil fonn orthu dul i dtaithí ar mharcaíocht Sasanach ach go n-aireodh siad bheith níos sochair ar dhiallait Iartharach. D'fhéadfaí go mbeadh trealamh Iartharach áisiúil le haghaidh fíorthosaitheoirí mar ligeann sé don aineolaí cóimheá a fhorbairt gan spleáchas ar bhuntús marcaiochta a fhoghlaim.

Soláthraítear teagasc do pháisti ó cheithre bhliana d'aois amach. I dtoscach báire bíonn láimhseálaí i gceannas ar chapall a húsáídtear chun teagasc a thabhairt dos na marcaigh nios óige. Tá roinnt capall againn comh maith atá oiriúnach le húsáíd sa chlár marcaíochta do dhaoine faoi míchumas.

Tá grúpa do mharcaigh chapaillíní le haghaidh páistí agus daoine fásta gur mhian leo teagasc agus cleachtadh faoi stiúir a fháil i láimhseáil capall. Soláthraítear cúrsaí i mbainistíocht stábla agus i scileanna marcaíochta, go mórmhór iad siúd a bhaineann le cáilíochtaí AIRE.  Tá sé riachtanach go mbeadh na cúrsaí seo deartha de réir sainriachtanais an duine agus ní foláir comhairle a lorg ar dtús maidir leis an gcur chuige ab fhearr.

Is gá go mbeadh gnáthchlogaid cheadaithe marcaíochta á chaitheamh ag gach aon custaiméir sa Scoil Mharcaíochta "Rose Cottage" nuair a bhíonn siad cóngarach do chapall ar bith. Comharlaítear comh maith go mbainfaí úsáid as cosaint choirp mar is cuí. Déan deimhin de go n-iarrann tú comhairle maidir leis an gcosaint a bheadh is oiriúnaí duit féin agus/nó dod' pháiste.

Chloe jumps a clear round on BaileyTá an láithreán gréasáin seo againne dírithe ar phictiúirí agus léiritear le seo anchuid eolais maidir lenár gcur chuige i dtaobh capall agus i dtaobh marcaíocht a mhúineadh.  Creidimíd go bhfuil an cleachtadh marcaíochta is fearr i gceantar Málainn á sholáthair againn agus táimid ag súil le fáiltiú romhat a luaithe is féidir.

  Home | Menu | Gallery | Foals | Customers | Pony Group |Teaching/Exams |Jumping | Behind the Scenes | Useful Sites | News | Our Wins | Business Card | Brochure | Newsletter | Fun |Slideshow |

  Google translation